1. Corintharar 16:22

Um nakar maður elski ikki Harran Jesus Christ, hann veri Anathema Maran-atha.