1. Corintharar

 • 1. Corintharar 5:4

  KING JAMES BIBLE – HOLY BIBLE
  In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ,
  FØROYSKA KING JAMES – HØJGAARD
  Í navni várs Harra Jesu Christs, tá ið tit eru savnaðir saman, og andi mín, við kraft várs Harra Jesu Christs,
  DONSK UMSETING – 1819
  i vor Herrens Jesu Christi Navn, naar I ere forsamlede, og min Aand hos Eder, med vor Herrens Jesu Christus Kraft,
  SVENSK UMSETING – 1873
  I vårs Herras Jesu Christi Namn, uti edor församling, med minom anda, och samt med vårs Herras Jesu Christi kraft,
  TÝÐING – DANIELSEN
  at táið tit og andi mín koma saman, skal hann, í navni Harra okkara Jesusar og við kraft Harra okkara Jesusar,
  TÝÐING – DAHL
  hann skal í navni várs harra Jesu, við tað at andi mín og andi tykkara eru saman komnir við kraft várs harra Jesu,
 • 1. Corintharar 5:7

  KING JAMES BIBLE – HOLY BIBLE
  Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:
  FØROYSKA KING JAMES – HØJGAARD
  Reinskið út, tessvegna, tað gamla súrdeiggið, at tit mega verða nýggjur klumpur, eins og tit eru ósúrgaðir. Tí at enntá Christus – umleyp okkara – er sláturofraður fyri okkum:
  DONSK UMSETING – 1819
  Derfor udrenser den gamle Suurdeig, at I kunne være en ny Deig, ligesom I ere usyrede; thi ogsaa for os er vort Paaskelam slagtet, Christus.
  SVENSK UMSETING – 1873
  Renser fördenskull ut den gamla sur degen, att I mågen blifva en ny deg, såsom I ock ären osyrade; ty vi hafve ock ett Påskalamb, som är Christus, offrader för oss.
  TÝÐING – DANIELSEN
  Reinsið tí burt hitt gamla súrdeiggið, so tit kunnu vera nýtt deiggj! Tit eru jú ósúrgaðir – tí eisini páskalamb okkara er dripið, Kristus.
  TÝÐING – DAHL
  Reinskið burtur hitt gamla súrdeiggið, fyri at tit mega vera nýtt deiggj, eins og tit eru ósúrgaðir; tí at eisini páskalamb okkara er dripið, Kristus.
 • 1. Corintharar 6:20

  KING JAMES BIBLE – HOLY BIBLE
  For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.
  FØROYSKA KING JAMES – HØJGAARD
  Tí at tit eru keyptir við einum virði: tessvegna dýrðmetið Guð í tykkara likami, og í tykkara anda, sum eru Guðs.
  DONSK UMSETING – 1819
  Thi I ere dyrekjøbte; ærer derfor Gud i Eders Legeme og i Eders Aand, hvilke høre Gud til.
  SVENSK UMSETING – 1873
  Ty I ären dyrt köpte. Derföre priser nu Gud uti edar kropp, och i edrom anda, hvilke Gudi tillhöra.
  TÝÐING – DANIELSEN
  Tit eru dýrt keypt! Ærið tí Gud í likami tykkara!
  TÝÐING – DAHL
  Tí at tit eru keyptir dýrt. Ærið tí Guð í likami tykkara!
 • 1. Corintharar 7:5

  KING JAMES BIBLE – HOLY BIBLE
  Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.
  FØROYSKA KING JAMES – HØJGAARD
  Svíkið tit ikki hvørt annað, uttan tað veri við samtykki í eina tíð, at tit mega geva tykkum sjálv til føstu og bønar; og komið saman aftur, at Satan freisti tykkum ikki fyri tykkara ófráhaldni.
  DONSK UMSETING – 1819
  Holder Eder ikke fra hverandre, uden det skeer med fælles Samtykke, til en Tid at I kunne overlade Eder til Faste og Bøn; og kommer atter tilsamme, at Satan ikke skal friste Eder formedelst Eders Uafholdenhed.
  SVENSK UMSETING – 1873
  Drager eder icke undan för hvarannan, utan det sker med begges edra samtycko, till en tid, att I mågen hafva tom till fasto och böner; och kommer så igen tillsammans, att djefvulen icke skall fresta eder för edor okyskhets skull.
  TÝÐING – DANIELSEN
  Haldið tykkum ikki hvørt frá øðrum uttan við samtykki frá báðum – eina tíð, so tit fáa givið tykkum til bøn – og komið so saman aftur, fyri at Satan skal ikki freista tykkum, av tí at tit eru ikki ment at vera fráhaldandi!
  TÝÐING – DAHL
  Haldið tykkum ikki hvørt frá øðrum, uttan at tað so er í samráði fyri eina tíð, fyri at tit kunnu hava náðir til bønahalds, og komið so saman aftur, fyri at Sátan ikki skal freista tykkum, við tað at tit ikki kunnu vera fráhaldandi.
 • 1. Corintharar 9:18

  KING JAMES BIBLE – HOLY BIBLE
  What is my reward then? Verily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel.
  FØROYSKA KING JAMES – HØJGAARD
  Hvat er tá mítt endurgjald? Sanniliga, at tá ið eg prædiki gleðiboðskapin, kann eg fremja gleðiboðskap Christs uttan kostnað, at eg misbrúki ikki mín mátt í gleðiboðskapinum.
  DONSK UMSETING – 1819
  Hvad er da min Løn? At jeg, idet jeg prædiker, kan fremsætte Christi Evangelium uden Bekostning, paa det jeg ikke skal misbruge min Ret i Evangelium.
  SVENSK UMSETING – 1873
  Hvad är då nu min lön? Nämliga att jag predikar Christi Evangelium, och gör det för intet; på det jag icke skall missbruka mina magt, som jag hafver uti Evangelio.
  TÝÐING – DANIELSEN
  Hvat er tá løn mín? At eg, táið eg kunngeri evangeliið, geri tað fyri einki og soleiðis ikki geri nýtslu av rætti mínum í evangeliinum.
  TÝÐING – DAHL
  Hvør er tá løn mín? At eg, tá ið eg boði gleðiboðskapin, geri tað fyri einki, so at eg ikki geri nýtslu av rætti mínum í gleðiboðskapinum.